Пошук Мапа сайту Зв'язок Вхід
Мова
   
Головна / Періодичні видання та публікації / Публікації, статті, доповіді наших лікарів

Публікації, статті, доповіді наших лікарів

 Публікації: 

І. П. Шлапак – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.
А .М. Строкань – кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України. Заступник головного лікаря з медичних питань
КЛ «Феофанія» Державного управління справами  

Регіонарна анестезія Периферічні нервові блокади (для користувачів Android) 

Регіонарна анестезія Периферічні нервові блокади(для користувачів Android)  

І.Ю. Головач
О.М. Авраменко
Л.І. Куринная

Оцінка якості життя, тривожності та депресії у пацієнтів з ревматоідним артритом (оригінальні дослідження)

І.Ю. Головач - доктор медичних наук, завідуюча відділенням ревматології та внутрішньої патології Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС

Ефективність і безпечність мелоксикаму в лікуванні больових синдромів у неврологічній практиці

Анемія при серцевій недостатності: роль дефіциту заліза та необхідність його корекції

Спільні молекулярні механіхми статинів і бісфосфанатів: патогннетичний ребус

Остеопороз хребта:ефективність ібандрової кислоти в лікуванні та попередженні вербальних переломів.

О.М. Авраменко

Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної кураці.  (стаття в журналі "Архів психіатриї" т.2, 1(84) 2016р.

НПК з міжнародною участю "Від спеціалізованої психіатричної  допомоги до системи охорони психічного здоров’я"

Т.І. Левін 

Идипов комплекс в экзистенциальной перспективе (доповідь)

НПСемінар15-17 квітня 2016р. Вінниця «Шепоты и крики»

Невеселые раздумья обманутого престидижитатора (доповідь)

НПК з міжнародною участю 20-22 травня 2016р. Ставрополь Росія 

«В центре циклона: психоаналитическая матрица постсоветского пространства», «Презентабельно быть психотерапевтом в Украине» (доповідь)

НПК з міжнародною участю 24-26 червня 2016р. КЛ «Феофанія» ДУС

Л.В. Петренко

The role of fungal sensitization testing for stratification patients with atopicasthma (доповідь) Київ, 2016

Л.С. Осипова , І.С. М’ясний,  Л.Д. Вітик, Ю.І. Мелешко

Особливості лікування цілорічного алергічного риніту.

Науково практична конференція з міжнародною участю “Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку”, кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ. (тези) 26-27 березня 2016 р. 

 Л.В. Шевченко.

«Етіологічна структура і антибіотикорезистентність збудників гнійно-запальних інфекцій у відділеннях реанімації та хірургії різного профілю» (доповідь)

Міжнародний науково -  практичний симпозіум «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу в галузі охорони здоров’я: інфекційний контроль та антимікробна резистентність ». НМАПО ім. П.Л. Шупика, 25 квітня 2016 рік

Л.В. Шевченко. 

«Мікробний пейзаж в сучасній клініці: принципи моніторингу та загрожуючи тенденції» (доповідь).

Науково-практичний семінар по антимікробному стюрдшипу проект КОМПАС., КЛ "Феофанія" ДУС 1-16 травня 2016 року 

В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Т.Г. Кунах

"Сучасні критерії̈ обрання доступу до верхньощелепного синуса при виконанні ендоскопічної̈ гайморотомії" (тези).

Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» N3-с 2016, присвяченому роботі щорічної̈ традиційної весняної̈ конференції̈ Українського  наукового медичного товариства оториноларингологів

«Новітні технології̈ в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів».

16-17 травня 2016 р., м. Одеса

І.М. Зінченко

"Рання діагностика задньої агресивної ретинопатії недоношених дітей по концентрації IGF-1 сиворотки крові" (тези)

Офтальмологічна конференція "Філатовські читання", 07-09 травня 2016 р.. м. Одеса

І.М. Зінченко

Оптимізація лікування ретинопатії недоношених за допомогою нової методики лазерної коагуляції (577 нм) (тези)

Дитяча офтальмологічна конференція, 18-19 червня 2016 р., м. Львів

V.O. Benyuk, O.V.Kalevskaya, V.M. Goncharenko, A.M. Strokan, R.V.Bubnov

Immunohistological chemichal research of the apoptosisand endometrium APUD-system state interreaction in normal and pathological conditions (стаття).

Періодичне видання "Здоровье женщины" №1 (107) 2016р.

Ю.М. Мартинчук

Порівняльна характеристика радіологічних та сонографічних критеріїв у динаміці півкульного ішемічного інсульту під впливом тромболітичної терапії. (стаття)

Медицина невідкладних станів. №2(73) 2016р

Ю.М. Мартинчук

Кореляція клінічної картини з нейровізуалізаційними та доплерографічними показниками у хворих з ішемічним інсультом (стаття).

Медицина невідкладних станів. №3(74) 2016р

В.М. Орел, Ю.М. Мартинчук

Клінічні маски хвороби Крейцфельдта-Якоба (стаття)

Сьомий Британо-Український симпозіум

О.І. Мухомор

Clinical application of modern methods of ultrasound diagnosis in the General hospital Feofaniya (доповідь)

Міжнародна конференція за участю ведучих фахівців з УЗД Європи,  квітень 2016р, м.Київ

О.І. Мухомор

First experience of B-flow mode application with LOGIQ E9 unit (стаття)

Журнал «Променева діагностика, променева терапія», №1, 2016 рік

О.І. Мухомор

Целесообразность и возможности использования современных методов УЗИ для выполнения малоинвазивных вмешательств при гинекологической и урологической патологии (лекція)

Український Конгрес променевих діагностів, травень 2016р

С.М. Лисенко, Р.Ю. Ілюк, А.Л. Литвиненко, О.М. Возняк 

Хірургічна техніка перкутанної балонної кіфопластики (стаття)

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. (2015) Vol. 19; 4: 17-21.

С.М. Лисенко, Р.Ю. Ілюк, А.Л. Литвиненко, О.М. Возняк 

 Особливості кіфопластики при неускаднених остеопоротичних переломах хребців (стаття)

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016 р.

О.М. Возняк

Клінічні прояви велетенських аденом гіпофіза, що секретують пролактин (стаття).

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016 р.

О.М. Возняк 

Порівняльний аналіз вартості консервативного і хірургічного лікування аденом гіпофіза, що декретують пролактин (стаття)

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016 р

S. Lysenko, R. Ilyuk, A. Lytvynenko, O. Voznyak

Рolysegmental Minimally Invasive Transpedicular Stabilization (доповідь)

14th International symposium: Minimally Invasive and Instrumented Surgery of the Spine.  Kharkiv, Ukraine, 2016

 O. Voznyak

Surgery of Brainstem Cavernomas (доповідь)

The 11-th Asian Congress of Neurological Surgeons, March, 8-12 2016, Surabaya, Indonesia

O. Voznyak

 Primary and recurrent glioblastomas: progression-free and survival effect of first- and second-line treatments (доповідь)

The 5-th Annual Conference of Neurological Surgeons Society of India, March , 3-Apr., 2 , Srinagar, India, 2016

O. Voznyak

Surgery of Petroclival Meningiomas (доповідь)

The 5-th Annual Conference of Neurological Surgeons Society of India, March, 3-Apr., 2 , Srinagar, India,  2016

O. Voznyak

 Complications Avoidance in Sphenoid Wing Meningioma (доповідь)

The 5th Symposium of World Federation of Neurosurgical Societies, Apr., 17-22, 2016, Tehran, Iran

О.М. Возняк, О.В. Майданник

Транскраніальна хірургія велетенських аденом гіпофіза  (доповідь)

ІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЇ ГІПОФІЗА, 20-21 квітня 2016 Київ, ДУ Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України

O. Voznyak

Tuberculum Sella  Meningiomas: Approach Choice According to Tumor Anatomical  Syntopy (доповідь)

The VII-th International Congress of World Federation of  Skull Base Congress Societies, June, 14-17, 2016, Osaka, Japan

O. Voznyak

Transcranial Surgery of Giant Pituitary Adenomas (доповідь)

The VII-th International Congress of World Federation of  Skull Base Congress Societies, June, 14-17, 2016, Osaka, Japan

A. Lytvynenko

Surgical strategy for tentorial meningiomas (доповідь)

The VII-th International Congress of World Federation of  Skull Base Congress Societies, June, 14-17, 2016, Osaka, Japan

В.Г.Евсеенко, В.Ю. Субботін, В.М. Ковальчук

Сучасні підходи лікування поранених (тези)

Науково-практична конференція з міжнародною участю 23-24 квітня 2016, м.Одеса

В.Ю. Субботін С.М.Діденко

Лікування захворювань периферичних артерій при синдромі діабетичної стопи (доповідь)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «сучасні проблеми цукрового діабету» 20 травня, м. Київ

 В.Ю. Субботін

Методика встановлення катетерів для тривалих інфузій (обговорення)

ІІ Науково-практична конференція, м. Хайфа Ізраіль, 19 – 21 травня "Хірургічна агресія"

В.Ю. Субботін С.М.Діденко

Досвід лікування поранених з магістральними артеріями кінцівок (тези)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «сучасна тактика при вогнепальних переломах», ГВКГ, 10 квітня,  м. Київ

В.Ю. Субботін

Терапевтичне лікування хворих ХВН (доповідь)

КЛ "Феофанія" ДУС, 22.06.2016р.

И.Ю. Головач, И.М. Зазирный, И.П. Семенив

Посттравматический остеоартрит: воспалительные, клеточные и биохимические механизмы прогрессирования заболевания (стаття)

Журнал. Новости медицины и фармации.- 2016. - №1 (561) с. 16-18

І.Ю. Головач

Діагностичне і прогностичне значення антицитрулінованих антитіл у ревматології (стаття)

Український ревматологічний журнал. – 2016. - №1(63) с. 25-32

И.Ю. Головач

Инновационный НПВП с гастропротекторными свойствами в ревматологической практике (стаття)

Український ревматологічний журнал. – 2016. - №1 (63) с. 48-51

И.Ю. Головач, И.М. Зазирный, И.П. Семенив

Посттравматический остеоартрит: воспалительные, клеточные и биомеханические механизмы прогрессирования заболевания (стаття)

Журнал. Травма. – 2016. – Т.17,  №1 с. 99-105

И.Ю. Головач

Основные принципы новых диагностических критериев (2012) и рекомендаций ACR/EULAR 2015 по менеджменту и лечению ревматической полимиалгии (стаття)

Український ревматологічний журнал. – 2016. - №2 (64) с. 3-7

 И.Ю. Головач

Диагностические критерии ревматической полимиалгии ACR/EULAR 2015 (стаття)

ЗдоровьеУкраины. – 2016. - №3, тематический выпуск «Кардиология. Ревматология. Кардиохирургия» с. 54-56

О.М. Авраменко

Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації (стаття)

Журнал «Архів психіатрії» т.22, 1(84) 2016р.

О.М. Авраменко

Особливості формування хворобливої больової поведінки на фоні хронічного стресу (стендова доповідь)

НПК з міжнародною участю "Від спеціалізованої психіатричної  допомоги до системи охорони психічного здоров’я"

Т.І.  Левін

Идипов комплекс в экзистенциальной перспективе (доповідь)

НПСемінар15-17 квітня 2016р. Вінниця «Шепоты и крики»

Т.І.  Левін

Невеселые раздумья обманутого престидижитатора (доповідь)

НПК з міжнародною участю 20-22 травня 2016р. Ставрополь Росія

Т.І.  Левін

В центре циклона: психоаналитическая матрица постсоветского пространстваю Призентабельно быть психотерапевтом в Украине.(доповідь)

НПК з міжнародною участю 24-26 червня 2016 р., КЛ "Феофанія" ДУС

Л.В. Петренко

Theroleoffungalsensitizationtestingforstratificationpatientswithatopicasthma (доповідь)

Kiev,  2016

Л.С. Осипова, І.С. М’ясний, Л.Д. Вітик, Ю.І. Мелешко

Особливості лікування цілорічного алергічного риніту (тези)

Науково практична конференція з міжнародною участю “Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку”, кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л.Шупика

Київ, 26-27 березня 2016 р.

Y.I.Feshenko, E.M.Rekalova, J.B.Begouleva, L.V.Petrenko

Fungal sensitization of the patients with bronchial asthma (стаття)

"Астма та алергія", Kiev,  2016, 1,2015,  с. 5

Л.С. Осипова, Л.В. Кузнецова 

Современный взгляд на проблему лечения аллергического ринита (стаття)

АСТМА ТА АЛЕРГІЯ, № 2 • 2016 с.1-11

Л.С. Осипова, И.Я. Кононенко, С.Я. Сольский, Ж.Н. Юрчук

Генитальный герпес: особенности течения и лечения в современных