Пошук Мапа сайту Зв'язок Вхід
Мова
   

Періодичні видання

 Науково-практичний журнал

«Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини»

Керівні органи журналу

Засновник: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

 

Редакційна рада

Головний редактор – Семенів І.П.

Заступник головного редактора – Котуза А.С.

Координатор проекту, відповідальний секретар – Покропивний О.М.

 

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:д.м.н., проф. Зазірний І.М.

д.м.н., проф. Бенюк В.О.;

акад. НАМН України, д.м.н. Вороненко Ю.В.;

к.м.н. Винярський Я.М.;

к.м.н. Возняк О.М.;

д.м.н., проф. Головач І.Ю.;

д.м.н., проф. Дубініна В.Г.;

д.м.н., проф. Камінський В.В.;

к.м.н. Каленська О.В.;

д.м.н., проф. Лябах А.П.;

чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Нетяженко В.З.;

д.м.н., проф. Омельчук С.Т.;

к.м.н. Орда О.М.,

д.м.н. Свінціцький В.С.

д.м.н., проф. Степаненко А.В.;

засл. лікар України, к.м.н., Строкань А.М.;

к.м.н. Удатова Т.В.;

акад. НАМН України, д.м.н., проф. Фомін П.Д.;

д.п.н., проф. Цехмістр Я.В.;

д.м.н., проф. Шлапак І.П.;

чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Яворовський О.П.

д.м.н., проф. Ященко Ю.Б.

 

 

Експертна рада

 

Голова редакційної ради: к.м.н., доц. Гончаренко В.М.

д.м.н., проф. Берлев І.В.(Росія);

д.м.н., проф. Вирва О.Є.(м.Харків);

д.м.н., проф. Новіков Є.І.(Росія).;

д.м.н., проф. Сміджієвський Р.(Польща).;

д.м.н., проф. Хандл М.(Чехія);

д.м.н., проф. Келберін Ф.(Франція);

 

д.м.н., проф. Гінч Бж.(Німеччина);

д.м.н., проф. Костер Е.(Німеччина);

д.м.н., проф. Подольский В.В. (м.Київ);

д.м.н., проф. Майєр Ф.Т.(Німеччина);

д.м.н., проф. Коровін А.Є.(Росія);

д.м.н., проф. Онищенко-Дубол М.(Німеччина);

 

 
 Архів випусків
Випуск1 Випуск2
Випуск 1      Випуск 2   Випуск 3  Випуск 4
       
   
Випуск 5  Випуск 7   Випуск 8  Випуск 9

Запрошуємо лікарів та фармацевтів прийняти участь в опублікуванні своїх наукових досягнень (методів лікування, діагностики та реабілітації; використання сучасних інноваційних технологій та обладнання в медицині та ін.)

Контактні дані:

телефон/факс: (044) 259-68-45/ (044) 259-63-58        e-mail:nauka@feofaniya.org/ 2506556@ukr.net

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Редакція журналу

«Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини» 

запрошує Вас до активної співпраці!

 

До редакції (за адресою: Київ, 03680, вул. Акад. Заболотного, 21) подаються роботи, що раніше ніде не друкувалися, не направлялися для опублікування в інші друковані видання, не мають інформації, що становить державну таємницю: оригінальні статті, огляди літератури, короткі повідомлення, рецензії, реферати, інформація про роботу з'їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів, а також рекламний матеріал; редакція надає різноманітні рекламні послуги.